Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทยสู่ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 10 แห่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนของแต่ละชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All