Pin It

     วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย (กภ.414 , 422) ดำเนินการรับมอบถุงซิปใส่ร่างผู้เสียชีวิต (BODY BAG ) จำนวน 15 ลัง รวม 300 ชิ้น จากบริษัท AMAR INTERNATIONAL REPATRIATIONS อาคาร ไบโอเฮ้าท์ สุขุมวิท 39 เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในงานสาธารณกุศล (ดำเนินการเก็บร่างผู้เสียชีวิต) ต่อไป
.
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ ขอบุญบารมีหลวงปู่ไต้ฮง ปกป้องรักษาท่าน และครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All