Pin It

    วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนชุดกล่องสิ่งของ (ชุดแรกรับ) ประกอบไปด้วย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีีฟัน ยาสระผม แป้งทาตัว ผ้าขนหนู หวี กระจก กระดาษทิชชู่เปียก รวมถึงชุดป้องกันโควิด ประกอบไปด้วย เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และปรอทวัดไข้ ให้แก่ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 200 กล่อง ราคากล่องละ 215 บาท (สองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนางจิระนันท์ จิรชัยเมธาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นตัวแทนมารับมอบ
.
และในเวลาเดียวกันนี้ มอบชุดกล่องแรกรับให้แก่ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 200 กล่อง ราคากล่องละ 215 บาท (สองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนางจิระนันท์ จิรชัยเมธาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนักบริหารงานสาธารณสุข และนายดำรงรัตน์ โพธิรัตน์ เป็นตัวแทนมารับมอบ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All