×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้นและทุกระดับปีสุดท้าย ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กำหนดพิธีมอบทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย ประจำปี 2560 จำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน เป็นเงินจำนวน 6,400,000.-บาท(หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมี คณะกรรมการฯ และคณะผู้ช่วยกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/SocialWork/Scholarships/2017/26092017{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week