Pin It

     วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กระทุ่มแบน, อ่างทอง, ปทุมธานี, นครปฐม ) ชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด -19 (SCOT) ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่กักตัว นำส่งไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆ รวมถึงรับผู้ป่วยที่รักษาตัวเสร็จสิ้น นำส่งกลับที่พักอาศัย ดังนี้
.
19 ส.ค. 64
เวลา 19.35 น. รับผู้ป่วยที่รับการรักษาเสร็จสิ้นจาก รพ.สามพราน นำกลับที่พักในพื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม
เวลา 18.30 น. รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากซอยกระทุ่มลุ้ม 26 ไปส่ง รพ.สามพราน : โดย อาสาสมัคร #กระทุ่มแบน 008, 010,016, 018,2004 ดำเนินการ
เวลา 22.15 รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล 3 ชุมชนเมืองใหม่ นำส่งโรงพยาบาลอ่างทอง โดย อาสาสัมครกู้ชีพ อ่างทอง ดำเนินการ
และ
ทีมปฏิบัติการพิเศษ อาสาสมัคร จ. ปทุมธานี นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 16 ราย แบ่งเป็นชาย 7 ราย หญิง 8 ราย และเด็กชาย 1 ราย
นำส่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติคลองหก และสนามอาชีวะฯ จังหวัดปทุมธานี
.
20 ส.ค. 64
เวลา 12.25 น. นำผู้ป่วยจากซอยไร่ขิง 42 นำส่ง รพ.สามพราน
โดย อาสาสมัคร กระทุ่มแบน 010 นครปฐม 018 ดำเนินการ
และ
ทีมอาสาสมัครปฏิบัติการพิเศษ จ.ปทุมธานี จำนวน 31 ราย เป็นชาย 13 ราย หญิง 14 ราย เด็กหญิง 3 ราย เด็กชาย 1 ราย นำส่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติคลองหก และสนามอาชีวะฯ จังหวัดปทุมธานี
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All