Pin It

    เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (ปทุมธานี,สุวรรณภูมิ, เมืองสระบุรี, แก่งคอย, หินซ้อน, บุปผา, บางพลัก บวร, ปากเกร็ด, โชคชัย และปลายบาง ) ชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด -19 (SCOT) ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่กักตัว นำส่งไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆ รวมถึงรับผู้ป่วยที่รักษาตัวเสร็จสิ้น นำส่งกลับที่พักอาศัย ดังนี้
.
23 ส.ค. 64
ทีมปฏิบัติการพิเศษโควิด 19 (SCOT) จ. ปทุมธานี ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยโควิด จำนวน 27 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 14 ราย เด็กหญิง 1 ราย เด็กชาย 2 ราย นำส่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติคลองหก และ รพ.สนามอาชีวะฯ จังหวัดปทุมธานี
.
24 ส.ค. 64
เวลา 08.30-11.00 น. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.สุวรรณภูมิ รหัสกู้ภัยสุวรรณภูมิ 001,018,2053 และกำลัง รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19เป็นหญิง จำนวน 8 ราย นำส่ง รพ.จุฬารัตน์ 9
และ เวลา 08.00-20.00 น. อาสาสมัคร จุดสุวรรณภูมิ 001, 010,188 นำผู้ป่วยโควิด 19 ส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าแอร์พอร์ตและส่งเข้าพักรักษาตัวตามฐานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ถนนกิ่งแก้ว บางบ่อ ศรีนครินทร์ สุวรรณภูมิ 001 นำส่ง 48 รายสุวรรณภูมิ 010 นำส่ง 26 ราย และสุวรรณภูมิ 018 นำส่ง 40 ราย
.
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เมืองสระบุรี ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 (กลุ่มเสียงสูง) ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านดง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 6 ราย นำส่ง รพ.สต.ชำผักแพว เพื่อตรวจเชื้อโควิด 19 โดย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เมืองสระบุรี 001 แก่งคอย 010 หินซ้อน 010, 011, 018 ดำเนินการ
.
ทีมปฏิบัติการพิเศษโควิด 19 อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จุดบุปผา รับผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ พระราม 2 จำนวน 3 ราย นำส่งศูนย์เคลื่อนย้ายกองทัพบก
.
เวลา 15.00 -16.00 น. อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สภ.ปากเกร็ด รับผู้ป่วย โควิด-19 เป็นชาย 1 ราย จากซอยเรวดี 69ถนนเรวดี นำส่ง รพ. สนาม บุษราคัม และซอยนนทบุรี 11 ถนน นนทบุรี เป็นชาย 2 ราย หญิง 3 ราย นำส่ง รพ.สนามนนทบุรีวิทยาลัย โดยอาสาสมัคร กู้ภัยปากเกร็ด 006, 2001
.
เวลา 15.30 น. อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดบางพลัด บวร รับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นชาย 1 รายจากซอยประชาอุทิศ 75 แยก 5 ผู้ป่วยหญิง 1 รายจากกำนันแม้น13 แยก 4 นำส่งศูนย์เคลื่อนย้าย ทบ.บางเขน
.
เวลา 16:30 น. อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โชคชัย 004 พร้อมคู่สาย นำผู้ป่วยโควิด 19 (ผู้ป่วยสีเขียว) ภายในซอย 20 มิถุนาแยก 5 นำส่งโรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ซอยสีด่าน 19
.
เวลา 17.30 น. อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดปลายบาง รับผู้ป่วยโควิด 19 เป็นหญิง 1 ชาย 1 ราย จากเทศบาลบางปู 51 นำส่งศูนย์เคลื่อนย้ายกองทัพบก เป็นหญิง 1 ชาย 1 ราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All