มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   แผนกสังคมสงเคราะห์  ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง  เสริมสร้าง  อนาคตเด็กไทย”  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถม และผู้แทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 108 สถาบัน จำนวน 1,500 ทุน

           มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   แผนกสังคมสงเคราะห์  ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง  เสริมสร้าง  อนาคตเด็กไทย”  นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์  กรรมการและเลขาธิการฯ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ, คุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการฯ , คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ  และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2560  จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000.-บาท  เป็นเงินจำนวน 3,000,000.-บาท(สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้แทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 108 สถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All