Pin It

     วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบหีบศพ จำนวน 65 ใบ เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ในงานสาธารณกุศลชวยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริจาคโดย พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และคณะศิษย์ โดยมี พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชยเขต 1 ร่วมมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All