Pin It

    วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยคุณวรางคณา สท้านวัตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคุณบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณลานกีฬาวังทองหลางใต้ (ใต้ทางด่วน) ถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์ฒนูธรรม
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาฯ ศิลปิน 181 และอาสาสมัคร จุดบางนา ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนวัดบางนาใน ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All