Pin It

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้ร้องขอทีม อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดพิจิตร ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่13 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เนื่องจากถูกน้ำท่วมบ้านเรือนจากเหตุฝนตกติดต่อกันหลายวัน
 
  โดยในวันที่ 19 กันายน 2564 ทีมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดพิจิตร นำรถกู้ภัย จำนวน 6 คัน เรือ จำนวน 2 ลำ พร้อมด้วยอาหารและน้ำดื่ม เข้าพักที่วัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พร้อมจัดตั้งโรงทานประกอบอาหาร จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 600 กล่องสำหรับแจกจ่ายกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าไม้ แต่เนื่องจากในพืน้ที่ดังกล่าว ยังคงเป็นพื้นที่สีแดง ที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงประสานงานขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, 4, 8, 13 ตำบลท่าไม้ ให้ดำเนินการเข้ามารับข้าวกล่องที่วัดสว่างอารมณ์และนำไปแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All