วันนีี้ (29 กันยายน 2564) กช.110-คส กช.112 นำ รถ น.พยาบาล No.33 ให้ความอนุเคราะห์รับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่บางกรวย นนทบุรี นำส่ง รพ.สนามโรงแรมพินราเคิล ซอยงามดูพลี และให้ความอนุเคราะห์รับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ซอยวัดสุคนธาราม ซอย9 เขตพื้นที่ดุสิต กทม นำส่ง รพ.สนามโรงแรมพินราเคิล ซอยงามดูพลี จำนวน 2 ท่าน
242516451.jpg 242543444.jpg 242709805.jpg

242797810.jpg 243017216.jpg