Pin It

     วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์(ส่วนงานสวัสดิการสังคม) มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 60 แพ็ค (1,560 ชิ้น) มูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีคุณพรทิพย์ มากเหมือน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All