{fastsocialshae}

    วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
.
จุดที่ 1 เวลา 11.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด บริเวณวัดบ้านซิน ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย โดยมีคุณสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยคุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง(สว่างเมตตาธรรมสถาน) ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 เวลา 13.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 240 ชุด บริเวณหมู่ 2 จำนวน 80 ชุด และบริเวณหมู่ 4 จำนวน 140 ชุด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All