Pin It

     8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำอาหารกล่องจากโรงครัวเคลื่อนที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 2,400 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม และชุดยาสามัญ บรรทุกใส่เรือท้องแบนจำนวน 5 ลำ ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยฯ

     เวลา 10.30 น. คุณขจรศักดิ์ คงอินทร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ภัยผลัดที่ 1 ส่งมอบอาหารกล่อง จำนวน 50 กล่องให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุกาณร์จังหวัดสระบุรี (ปภ.สระบุรี)  และในเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย สมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา นำอาหารกล่องออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านครัว หมู่ 5, บ.มหาโลก, วัดพ่วงน้อย, บ.หนองสะเดา, ตลาดใหม่ รวม 1,500 กล่อง และในพื้นที่ตำบลโขมด หมู่ 8, 9, 3, 4 รวม 850 กล่อง น้ำดื่ม 35 แพ็ค ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 100 ชุด และอาหารสุนัข จำนวน 1 กระสอบ ( * ขณะนี้ที่เวลา 13.30 น. ดำเนินการมอบข้าวกล่องไปแล้ว จำนวน 1,600 กล่อง )

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All