Pin It

     วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการมอบกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All