Pin It

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด น้ำพริกจำนวน 2 กระปุก และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 หลอด) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีคุณสมชาย สิงหกลางพล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All