Pin It

     ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษโควิด-19 (SCOT) ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นำส่งโรงพยาบาลสนาม และโฮสปิเทล ต่างๆ รวม 57 ราย และเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามวัดต่างๆ รวม 5 ราย
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติภารกิจพิเศษโควิด-19 ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All