Pin It

   วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย รวม 13 นาย นำเรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ให้การสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All