Pin It

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ชุมชนบัวแก้วพัฒนา มอบกล่องยังชีพของมูลนิธิฯ จำนวน 100 ครัวเรือน ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All