Pin It

   ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษโควิด-19 (SCOT) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นำส่งโฮลปิเทล รวม 40 ราย และดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามคำร้องขอของญาติผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 6 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All