Pin It

     วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อาสาฯ ศิลปิน 181) ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.บ้านศาลาตะเคียน , รร.วัดท้ายทะเล, รร.วัดสะโพธิ์, รร.วัดสระแก้ว อ.เชียรใหญ่ และ รร.วัดอิมอญ อ.หัวไทร รวม 5 แห่ง โดยมี คุณไกรสร พิสิทธิวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณธนภัทร ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All