Pin It

    วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์/อาสาสมัคร และอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพืื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และเจลแอลกอฮอล์) โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณวัดสามัคคียาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 225 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 78,750 บาท
 
จุดที่ 2 บริเวณศาลาริมทางหน้าวัดเจดีย์ทอง อำเภอสามโคก จำนวน 275 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 96,250 บาท
 
โดยมีคุณนฤนาต มะกล่ำทอง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.คลองควาย ร่วมมอบฯ
 
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All