Pin It

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ ชุมชนวัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All