Pin It

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริิเวณที่ว่าการแำเภอลานกระบือ และบริเวณหน้าโรงเรียนลานกระบือวิทยา อ.ลานกระบือ โดยมี คุณสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยคุณรังสรรค์ จูด้วง นายกเทศมนตรีลานกระบือ และคุณจิระวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ร่วมในพิธีฯ
 
และในเวลา 10.30 น. ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด โดยมี คุณศทัต หทัยวรรธ์ นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยคุณจิระวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชร ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณวัดคลองราษฎร์เจริญ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
จากนั้น เวลา 14.30 น. เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัย ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองเชลียง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย โดยมีคุณสุชาติ ธีคะสุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย คุณสามัญ รักษ์บริสุทธิ์ศรี ประธานร่วมมิตรสุโขทัย ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All