Pin It

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บริเวณวัดเชิงคีรี ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ โดยมีคุณชูชาติ เป้กล้า พร้อมด้วยคุณอธิป อ่อนปาน ปลัดอำเภอคีรีมาศ คุณสุรพล อังศิริจินดา ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมมิตร และคุณสามัญ รักบริสุทธิศรี ประธานมูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย ร่วมในพิธีฯ
.
และในเวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บริเวณวัดวังน้ำขาว ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอยโดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมในพิธีฯ
.
จากนั้นเวลา 13.30 น. เดินไปทางยังสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก นำโดยคุณโชคชัย พิพัฒนานิมิตร นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 3 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 240 ชุด ณ ศาลากลาง ม.4 ต.วังปะจบ อ.เมือง
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 260 ชุด ณ หมู่บ้านสะแกเครือ ต.วังประจบ อ.เมือง
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ณ บริเวณศาลเจ้าปู่เถ้ากง ต.เชียงทอง อ.เมือง
.
พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมี คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมรับมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All