Pin It

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเรื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลโมโกร ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีคุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.จ.ตาก พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All