Pin It

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564 โดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู็จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเรื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลหนองหลวง แม่จัน อุ้มผาง แม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รวม 1,100 ชุด โดยมีคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All