Pin It

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ พร้อมด้วยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉีียวเฉลิมพระเกียรติ (วมทจ.) รุ่นที่ 2 จำนวน 78 ท่าน โดยพาเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิฯ และชมการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือในพื้นที่สูง (Rope) โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึีง พลบัพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All