Pin It

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่บริเวณอำเภอแม่แตง แม่ริม แม่ริน และสันทราย
    จากนั้น เวลา 11.00 น. ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล โดยคุณประสงค์ สุขขะนิวาสน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 490 ชุด ณ บริเวณมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    และในเวลา 14.00 น. ร่วมกับมูลนิธิรวมใจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงใหม่ คุณบุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริน และมอบ 300 ชุด ในพื้นที่เทศบาลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All