Pin It

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว" ประจำปี 2564 โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวนห้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จังหวัดลำพูน โดยคุณมนตรี ด่านไพบูลย์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลี้ อาทิ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ตำบลแม่ตืืน ตำบลนาทราย ตำบลดงดำ โดยมีคุณวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำท้องถิ่น ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All