×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 คน

 

                25 มิถุนายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 คน หลักสูตรที่ใช้อบรม ได้แก่ การทำ CPR การทำคลอดฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ อาคารอบรมมูลนิธิคาซูโอะ-ซูรุ วาคุกามิ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

{gallery}Media/TrainingCenter/2018/06/25062018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week