Pin It

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 351,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีคุณณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ พร้อมด้วยคุณเดชู ชูธรรมสถิตย์ รองประธานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโคมนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. ร่วมกับมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 292,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณป๋อเว๊ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณ สำนักสงฆ์ป่าละอู ต.ห้วยสักใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All