Pin It

    วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณชนกชนม์ เหมือนแท้ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณศรายุทธ มีทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคุณกอบแก้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All