Pin It

    วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุหัทถ์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีปลุกเสก "แผ่นทองฮู้ (ยันต์) ไต้ฮงกง" โดยมี พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต(เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ทำพิธีปลุกเสก ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
   “ฮู้” ยันต์ขององค์หลวงปู่ไต้ฮง ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนา เป็นทั้งยันต์ปกปักษ์รักษาบ้านช่อง และป้องกันภยันตรายทั้งหลายมิให้กล้ำกรายมาใกล้ตัวได้ ส่วนใหญ่เมื่อเชิญ “ฮู้” ขององค์หลวงปู่ไต้ฮงไปแล้ว ก็จะนำไปติดอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ประตูห้องพัก ร้านค้า บ้างก็นำติดตัว เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อกันสิ่งไม่ดี เป็นต้น
   ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำแผ่นฮู้ (ยันต์) เป็นขนาดพกพา เพื่อให้สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ ด้านหนึ่งเป็นรูปองค์หลวงปู่ไต้ฮง (แบบนั่ง) สีทอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปฮู้ (ยันต์) สีแดงสลับสีทอง จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ไต้ฮง ได้เช่าบูชา (***กำหนดการเปิดให้เช่าบูชาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All