Pin It

    วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำพิธีแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) ดังนี้
 
เวลา 08.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง 2 จุด โดยมีคุณชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ ประธานสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบฯ ณ (จุดที่ 1) บริเวณวัดโพธิ์ทอง ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 250 ชุด และ (จุดที่ 2) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนายม ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 250 ชุด
 
จากนั้นเวลา 14.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว โดยมีคุณวีระวัฒน์ วัฒนาวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ (จุดที่ 3) บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว จำนวน 250 ชุด และ (จุดที่ 4) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จำนวน 250 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All