Pin It

     วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ (เต็กก่า จีเสียงเกาะ) ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง โดยมี คุณนพสิทธิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหน้าวัดสว่างคงคา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 
จากนั้น เวลา 10.30 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ณ จุดที่ 1 บริเวณวัดโคกสมบูรณ์ อ.เมือง
 
จุดที่ 2 บริเวณวัดศรีสุมังคราราม อ.เมือง มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด
 
จุดที่ 3 บริเวณศาลากลางบ้านโนนคำม่วง อ.เมือง มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด
 
จุดที่ 4 บริเวณบ้านคำโพน อ.เมือง มอบถังบรรุจน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด
 
จุดที่ 5 บริเวณวัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด
.
โดยมีคุณสุรกิจ พันธ์ุโพธุ์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ (เต็กก่า จีเสียงเกาะ) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All