Pin It

    วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) เวลา 0930 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุดในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยแบ่งจุดมอบออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 200 ชุด โดยมี คุณกมลพรรณ ทีกา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พร้อมด้วยคุณมงคล พิพัฒนสัตยานุวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 200 ชุด โดยมีคุณวัสสนัย จงไกรจักร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง พร้อมด้วยคุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ ร่วมพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All