Pin It

     วันที่ (14 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด บริเวณวัดนาดีน้อย อ.เมือง จ.ยโสธร และ (จุดที่ 2) มอบเครื่องอุปโภคพร้อมผ้าห่ม จำนวน 200 ชุด และ ถังบรรจุนำ้ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ บริเวณวัดหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร และ (จุดที่ 3) มอบเครื่องอุปโภคพร้อมผ้าห่ม จำนวน 600 ชุด (จุดที่ 3) บริเวณเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีคุณอภิรักษ์ ป้องกัน นายอำเภอเมือง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
 
    จากนั้น เวลา 15.30 น. ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 และบริเวณหน้าเทศบาลเมืองยโสธร โดยมี คุณสุธา บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีอำเภอเมือง ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All