มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,ทุนประกอบอาชีพ ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

            วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงานปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ , เงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และค่าพาหนะเดินทางพบแพทย์ จำนวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นางอรุณี เล็กยั่งยืน อายุ 49 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย , โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรครูมาตอยด์ เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำเงินจำนวนนี้รักษาอาการโดยการทำ TC SCAN ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ มอบ ณ ห้องเช่าเลขที่ 46/4 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี *** ภาพทั้งหมดได้รับอนุญาตให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ได้

28062018_0001.jpg 28062018_0002.jpg 28062018_0003.jpg

28062018_0004.jpg 28062018_0006.jpg 28062018_0007.jpg

28062018_0008.jpg 28062018_0009.jpg 28062018_0010.jpg

28062018_0011.jpg 28062018_0013.jpg 28062018_0014.jpg

28062018_0015.jpg 28062018_0016.jpg 28062018_0017.jpg

28062018_0018.jpg 28062018_0019.jpg 28062018_0020.jpg

28062018_0022.jpg 28062018_0023.jpg