Pin It

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ (ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง) เพื่อตั้งจิตอธิษฐานเทพยดาฟ้าดิน (เจ้าแห่งสวรรค์) และหลวงปู่ไต้ฮง ช่วยดลบันดาลให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนประสบโชคดีตลอดปีใหม่ พร้อมกับขอพรเทพเจ้าให้ปวงชนอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย เฮงๆ ตลอดปีขาล ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
 
“พิธีเวียนธูป” เนื่องในเทศกาลตรุษจีนนั้น เป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่ง จัดขึ้นในวันประสูติของเทพยดาฟ้าดิน (ทีกงแซ) เจ้าแห่งสวรรค์อันเป็นที่เคารพกันทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเมื่อเป็นคนจีนแล้ว ท่านเป็นเทพเจ้าที่ต้องให้ความเคารพอย่างสูงเหมือนกันหมด และเพื่อเป็นสัญญาณว่าได้สิ้นสุดงานเทศกาลตรุษจีนแล้ว
 
โดยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง งดจัดพิธีเวียนธูปรอบนอกศาลเจ้าฯ โดยจัดพิธีเวียนธูปภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All