มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,ทุนประกอบอาชีพ ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

             วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 12.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก พร้อมเเผ่นรองซับเเละเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนหนึ่ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แก่เด็กชายพุฒิภัทร โปรยไธสง ซึ่งพิการหัวโตมาแต่กำเนิด ,ไทรอยด์ต่ำเเละไตบวม ณ บ้านเลขที่ 27 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี *** ภาพทั้งหมดได้รับอนุญาตให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All