Pin It

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี่แผนกสังคมสงเคราะห์ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำพริก อาหารพร้อมทาน ผักกาดดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยารักษาโรค ยากันยุง ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
.
โดยเริ่มตั้ง ตู้ปันสุข ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. และเวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ช่วยจัดเติมส่งของภายในตู้ปันสุข พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้มารับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All