Pin It

  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมเสงคราะห์ ดำเนินการส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวที่ได้รับจากผู้บริจาค (บริจาคตั๋วแลกขนมทำบุญพะเก่ง) ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
  วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) เวลา 09.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 30 กล่อง (5,400 ซอง) ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีคุณกาญจนา เอมดิษฐ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม/นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์ ถ้วนใส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคุณเกศราภรณ์ ดิษฐรักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
 
จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 20 กล่อง (3,600 ซอง) ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีคุณชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด พร้อมด้วยคุณกนกนภ เกิดวัฒนา นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
 
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All