Pin It

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยาให้แก่ประชาชน จำนวน 96 คน และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชน จำนวน 87 คน ณ บริเวณวัดสลักเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All