Pin It

    วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยาให้แก่ประชาชน (มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 79 คน) และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชน (มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 90 คน) ณ บริเวณชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All