Pin It

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 78 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 47 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 31 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 134 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All