Pin It

 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณภัทราภรณ์ สวนป่า ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พร้อมด้วยคุณบานเย็น ศรีสุวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ
    จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณวาสนา ถุงเงิน ผู้ดูแลเด็กเล็ก พร้อมด้วยคุณวุฒิพันธุ์ ศรีศักดานุวัตร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 เป็นผู้รับมอบ
    ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All