Pin It

    วันนี้ (1 มีนาคม พ.ศ. 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ -- หมู่ 2 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน สงเคราะห์เงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี คุณณภัทร วงษ์คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมในพิธีมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All