มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

                วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รันตสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมจีนต่าง ๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,000 บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนาย มนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี, นายษัตวัต อินทชาติ เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย อ.บ.ต.บางงาม, นายประทีป มากทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และจ.ส.ต.ประดิทรรศท์ ช่วยเมืองปักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุพรรณบุรี ( มทบ.17 ) ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 24 ม.5 บ้านดอนกระเบื้อง ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All