Pin It

    วันนี้ (17 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --- หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีคุณสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคุณชาญวิทย์ ธรรมประโชติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All